اسیلوسکوپ

شکلی که مشاهده می کنید یک اسیلوسکوپ یک کاناله است. تمام اجزای این اسیلوسکوپ قابلیت تغییر مقادیر پیش فرض را دارند. برای اتصال کابل اینجا را کلیک کنید. سپس دکمه روشن / خاموش را بزنید (از سمت بالا - چپ اسیلوسکوپ) و با آن کار کنید.

Power
ms/div 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 20 50 100 200
Volts/div 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10 20 50 100 200
Trigger ON / OFF
Slope
DC AC GND
X-Pos.
Y-Pos.
Channel 1 (elecvolt.ir)
Focus
Intensity